Tổ Chức

1. Hiệu trưởng: Thạc sỹ Nông Việt Dũng
Điện thoại: 0982333776

2. Phó Hiệu trưởng: Cử nhân Mai Đức Phương
Điện thoại: 0962942569

3. Chủ tịch Công đoàn: Bế Thị Trang
Điện thoại: 01632026898

4. Tổ trưởng Tổ Khoa học Tự nhiên: Nông Thị Loan
Điện thoại: 01645055121

5. Tổng phụ trách Đội: Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại: 02093.864408

6. Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội: Trần Thị Thoa
Điện thoại: 0979154829

7. Tổ trưởng Tổ Văn phòng – Thư ký Hội đồng: Hoàng Thị Minh Hậu
Điện thoại: 0914280315