CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS QUẢNG CHU (05//9/1997 – 05/9/2017)!

Tháng Bảy 26, 2017 3:53 chiều

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS QUẢNG CHU (05//9/1997 – 05/9/2017)!